دانلود فیلم The Ticket 2016 - بلیت

دانلود فیلم The Ticket 2016 - بلیت
مردی نابینا پس از اینکه به صورت ناگهانی دوباره بینایی اش را به دست می آورد، وارد شوک بزرگی میشود و قبول کردن این واقعیت برایش بسیار دشوار میشود…