دانلود فیلم The New World 2005 - دنیای جدید

دانلود فیلم The New World 2005 - دنیای جدید
یک فیلم درام در مورد «جان اسمیت» (کالین فارل)، جستجوگر انگلیسی، و برخورد بین بومی های قاره آمریکا، و مهاجران انگلیسی در قرن ۱۷ میلادی.