دانلود فیلم Prime Cut 1972 - پرایم کات

دانلود فیلم Prime Cut 1972 - پرایم کات
یک مالک کشتارگاه شرور کانزاس سیتی و خانواده هیک او با سندیکای جنایی شیکاگو به دلیل سود حاصل از عملیات مشترک غیرقانونی خود "گوشت گاو" خونینی دارند. مجری برجسته نیک دولین برای نظم بخشیدن به امور اعزام می شود.