دانلود فیلم Remember Me 2019 - مرا به خاطر بسپار

دانلود فیلم Remember Me 2019 - مرا به خاطر بسپار
کلود یک منتقد تئاتر سالخورده است که در مونتری کالیفرنیا با دوست همیشگی و همسایه اش شین زندگی می کند. او بر حسب اتفاق متوجه می شود عشق قدیمی اش آلزایمر گرفته است و …