دانلود فیلم The Sound and the Fury 2014 - صدا و خشم

دانلود فیلم The Sound and the Fury 2014 - صدا و خشم
نگاهی به آزمایش‌ها و مصیبت‌های خانواده کامپسون که در اوایل قرن بیستم در جنوب عمیق زندگی می‌کردند...