دانلود مستند Our Father 2022 - پدر ما

دانلود مستند Our Father 2022 - پدر ما
پس از اینکه آزمایش DNA یک زن در خانه چندین خواهر و برادر ناتنی را نشان داد، او طرح تکان دهنده ای را کشف کرد که شامل اسپرم اهداکننده و یک پزشک محبوب باروری بود.