دانلود فیلم Diabolique 1955 - شیاطین

دانلود فیلم Diabolique 1955 - شیاطین
همسر و معشوقه یک یک مدیر مدرسه سختگیر نقشه قتل او را می کشند.اما پس از مرتکب شدن قتل جنازه او ناپدید شده و اتفاقات عجیبی برای این دو زن به وقوع می پیوندد...