دانلود فیلم The Occupant 2020 - مستاجر

دانلود فیلم The Occupant 2020 - مستاجر
خاویر مونوز که زمانی یک مدیر اجرایی موفق بود، تصمیم سرنوشت‌سازی می‌گیرد که خانه‌اش را ترک کند، کاری که او و خانواده‌اش دیگر توان پرداخت آن را ندارند.