دانلود مستند A Girl in the River: The Price of Forgiveness 2015 - دختری در رودخانه: بهای بخشش

دانلود مستند A Girl in the River: The Price of Forgiveness 2015 - دختری در رودخانه: بهای بخشش
یک زن در پاکستان که به دلیل عاشق شدن به اعدام محکوم شده است، تبدیل به یک بازمانده نادر از سیستم قضایی خشن این کشور می شود.