دانلود فیلم The Great Ecstasy of Robert Carmichael 2005 - خلسه بزرگ رابرت کارمایکل

دانلود فیلم The Great Ecstasy of Robert Carmichael 2005 - خلسه بزرگ رابرت کارمایکل
رابرت کارمایکل، یک نوازنده با استعداد ویولن سل در شهر نیوهون است. او با چندین نوجوان ناخوشایند دیگر ارتباط پیدا می کند و به زودی وسوسه می شود که از مواد مخدر سخت مانند کوکائین و اکستازی استفاده کند.