دانلود فیلم Love Sick 2006 - بیمار عشق

دانلود فیلم Love Sick 2006 - بیمار عشق
عشق. فقط اتفاق می افتد. بدون قوانین ممکن است بیمار به نظر برسد، اما عمیق است و درد دارد. برای همه، الکس و کیکی فقط دوستان خوبی هستند. آنها دو دختر هستند که نوع دیگری از عشق را تجربه می کنند. برای خانواده‌شان، کیکی و ساندو...