دانلود فیلم Angels of the Universe 2000 - فرشتگان کیهان

دانلود فیلم Angels of the Universe 2000 - فرشتگان کیهان
پال یک جوان هنرمند و حساس است. رها شدن توسط دوست دخترش، داگنی، باعث هبوط او به جنون می شود. ما او را در راه او به سوی چیزی که مانند عذاب اجتناب ناپذیر به نظر می رسد دنبال می کنیم. در خانه با پدر و مادرش که بالاخره نمی توانند کنار بیایند،...