دانلود فیلم A City of Sadness 1989 - شهر اندوه

دانلود فیلم A City of Sadness 1989 - شهر اندوه
داستان خانواده ای درگیر در "ترور سفید" که پس از ورود مردم تایوان از سرزمین اصلی چین در اواخر دهه 1940 توسط دولت کومینتانگ بر سر مردم تایوان ایجاد شد.