دانلود فیلم The Red Ghost 2020 - شبح سرخ

دانلود فیلم The Red Ghost 2020 - شبح سرخ
30 دسامبر 1941. در ویازما ("دیگ ویازمسکی") گروه کوچکی از سربازان شوروی هستند که پس از فرار از محاصره نازی ها سعی در رسیدن به همرزمان خود دارند...