دانلود فیلم Vindicta 2023 - کینه جو

دانلود فیلم Vindicta 2023 - کینه جو
هنگامی که شهری توسط یک قاتل سریالی سادیست وحشت زده می شود، یک کارآگاه کارآزموده و یک امدادگر تازه استخدام شده کلید توقف خونریزی را در کشف حقیقت گذشته های جن زده خودشان کشف می کنند.