دانلود فیلم Kill Bill: Vol. 1 2003 - بیل را بکش: بخش ۱

دانلود فیلم Kill Bill: Vol. 1 2003 - بیل را بکش: بخش ۱
"عروس" پس از چهار سال از کما خارج می شود.نوزادی که باردار بوده از بین رفته است.اکنون او تصمیم می گیرد از گروهی آدمکش که زمانی عضو آنها بوده و مسئول این اتفاق هستند انتقام بگیرد...