دانلود انیمه My Hero Academia: Two Heroes 2018 - مدرسه قهرمانانه من: دو قهرمان

دانلود انیمه My Hero Academia: Two Heroes 2018 - مدرسه قهرمانانه من: دو قهرمان
آل مایت و دکو دعوتی را می پذیرند تا از جزیره I دیدن کنند و در آنجا با شروری که جزیره را گروگان می گیرد مبارزه می کنند.