دانلود فیلم هندی Detective Byomkesh Bakshy! 2015 - کارآگاه بیومکش باکشای

دانلود فیلم هندی Detective Byomkesh Bakshy! 2015 - کارآگاه بیومکش باکشای
این فیلم اولین ماجراجویی کارآگاه معروف بنگالی "بیومکش باکشای" را که تازه از دانشگاه بیرون آمده است و قصد مبارزه با شیطانی را که میخواهد تمام جهان را از بین ببرد، دنبال میکند...