دانلود فیلم The Strange Ones 2017 - افراد عجیب

دانلود فیلم The Strange Ones 2017 - افراد عجیب
رویداده‌ای مرموز دو مسافر را احاطه کرده‌اند و راهشان را به سوی یک چشم‌انداز از راه دور آمریکایی در پیش می‌گیرند . در سطح همه چیز عادی به نظر می‌رسد , اما چیزی که به نظر می‌رسد یک تعطیلات ساده باشد به زودی به یک تار تار و پیچیده از