دانلود فیلم Hansel & Gretel: Witch Hunters 2013 - هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر

دانلود فیلم Hansel & Gretel: Witch Hunters 2013 - هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر
«هانسل» و «گریتل» برادر و خواهر معروف قصه ها، تبدیل به شکارچیان حرفه ای شده اند و تمام جادوگران را در سراسر دنیا می کشند. آن ها در یکی از ماجراهایشان به شکل جدیدی از نیروی پلیدی می رسند که ممکن است به گذشته ی آن ها مربوط باشد...