دانلود فیلم Life with Dog 2018 - زندگی با سگ

دانلود فیلم Life with Dog 2018 - زندگی با سگ
داستان فردی به نام جو که پس از از دست دادن همسرش که در یک سانجه مرموز دوچرخه سواری، ناخواسته به جهانی تاریک هبوط می کند. اما با ورود یک سگ به زندگی اش، علیرغم اینکه چندین بار قصد دور کردن سگ از خود را داشت، اما سگ وفادارانه در کنارش ماند و حال روحی او را تغییر داد.