دانلود انیمه Words Bubble Up Like Soda Pop 2020 - کلمات مثل نوشابه گازدار حباب می‌ شوند

دانلود انیمه Words Bubble Up Like Soda Pop 2020 - کلمات مثل نوشابه گازدار حباب می‌ شوند
ملاقات و رابطه عاشقانه میان دو نفر با مشکلات ارتباطی آغاز می شود. روایت پسری که هدفون می زند و به شعرهای هایکو بهره می برد و یک دختر خجالتی که ماسک زده و فقط فیلم های آنلاین تماشا می کند.