دانلود فیلم Detective Story 1951 - داستان کارآگاه

دانلود فیلم Detective Story 1951 - داستان کارآگاه
کاراگاه جیمز مک لود پلیسی سختگیر است که هیچ تحملی برای جرم و جنایت ندارد. اما در خانه او شوهری مهربان و دوست داشتنی برای همسرش مری است.