دانلود فیلم کره ای Always 2011 - همیشه

دانلود فیلم کره ای Always 2011 - همیشه
یک داستان عاشقانه با محوریت بوکسور سابق چول مین و یک بازاریاب تلفنی نابینا، جونگ هوا.