دانلود فیلم Beyond the Edge 2013 - فراتر از لبه

دانلود فیلم Beyond the Edge 2013 - فراتر از لبه
فتح نمادین و به یادماندنی قله ی اورست توسط تنزینگ نورگی و ادموند هیلاری در سال هزار و نهصد و پنجاه و سه؛ رویدادی که جهان را شگفت زده کرد و ملتی را تعریف نمود.