دانلود فیلم Pups Alone 2021 - سگ ها در خانه

دانلود فیلم Pups Alone 2021 - سگ ها در خانه
در حالی که همه در یک سفر اسکی شرکتی دور هستند، همسایه رابرت دو دزد نابکار را استخدام می کند تا آخرین اختراع او را بدزدند. سگ های محله از اختراعات رابرت برای راه اندازی خانه ای از وحشت برای دزدان استفاده خواهند کرد.