دانلود فیلم Nowhere Boy 2009 - هیچ جا پسر

دانلود فیلم Nowhere Boy 2009 - هیچ جا پسر
وقایع نگاری از سالهای اول جان لنون، ​​عمدتاً در نوجوانی و رابطه او با عمه سختگیرش میمی، که او را بزرگ کرد، و مادر غایبش جولیا، که دوباره وارد زندگی او در لحظه ای حیاتی از زندگی جوانش شد.