دانلود فیلم Hatari! 1962 - هاتاری!

دانلود فیلم Hatari! 1962 - هاتاری!
گروهی متشکل از چند مرد حیوانات را در آفریقا به دام انداخته و به باغ وحشها می فروشند.اما آیا با پیدا شدن عکاسی زن آنها راه خود را تغییر خواهند داد؟