دانلود فیلم Everest: The Summit of the Gods 2016 - اورست: قله خدایان

دانلود فیلم Everest: The Summit of the Gods 2016 - اورست: قله خدایان
“ماکوتو فوکاماچی” یک فیلم‌بردار ژاپنی است. او یک دوربین قدیمی را در یکی از خیابان های نپال پیدا میکند. این دوربین ممکن است مسئله صعود “جورج مالوری” به قله‌ی اورست را حل کند، اینکه آیا او اولین نفری بوده که اورست را فتح کرده یا خیر؟