دانلود مستند The Real Charlie Chaplin 2021 - چارلی چاپلین واقعی

دانلود مستند The Real Charlie Chaplin 2021 - چارلی چاپلین واقعی
نگاهی به زندگی و کار چارلی چاپلین به قول خودش شامل مصاحبه ای عمیق که او با مجله Life در سال 1966 انجام داد.