دانلود فیلم Dard Divorce 2007 - طلاق دارد

دانلود فیلم Dard Divorce 2007 - طلاق دارد
آنچه با طلاق معمول بین ناتالی استاین و همسرش تیم شروع شد ، به زودی تبدیل به یک اتفاق غیر منتظره می شود و به صحنه هایی از شکنجه ، خونریزی و کشتار تبدیل می شود.