دانلود فیلم White Eye 2019 - چشم سفید

دانلود فیلم White Eye 2019 - چشم سفید
یک مرد که به تازگی دوچرخه خود را گم کرده است ، آن را در دستان یک غریبه میبیند. او سعی دارد که در طی پس گرفتن دوچرخه اش ، شکل انسانی خود را حفظ کند.