دانلود فیلم Days of Thunder 1990 - روزهای طوفانی

دانلود فیلم Days of Thunder 1990 - روزهای طوفانی
یک راننده ی جوان و ماهر اتومبیل های مسابقه ای، شانسی برای رقابت در یک مسابقه ی سطح بالا پیدا می کند.