دانلود فیلم The Bombardment 2021 - سایه ی در چشمان من

دانلود فیلم The Bombardment 2021 - سایه ی در چشمان من
سرنوشت چندین نفر از ساکنان کپنهاگ زمانی که یک ماموریت بمباران جنگ جهانی دوم به طور تصادفی مدرسه ای پر از کودکان را هدف قرار می دهد، با هم برخورد می کند.