دانلود فیلم Krisha 2015 - کریشا

دانلود فیلم Krisha 2015 - کریشا
کریشا پس از ده سال دوری از خانواده، برای شام مراسم عید شکرگزاری نزد خانواده اش باز میگردد، اما شیاطین گذشته ممکن است باعث خراب شدن جشن شوند...