دانلود فیلم Project 'Gemini' 2022 - پروژه جمینی

دانلود فیلم Project 'Gemini' 2022 - پروژه جمینی
یک علمی تخیلی درباره یک ماموریت فضایی که برای شکل دادن به یک سیاره دور فرستاده شده است. با این حال، این ماموریت با چیزی ناشناخته روبرو می شود که برنامه خاص خود را برای این سیاره دارد.