دانلود فیلم Viking 2016 - وایکینگ

دانلود فیلم Viking 2016 - وایکینگ
قرون وسطی، اواخر قرنِ دهم، "سویاتوسلاو یکم کی‌یف" بعد از مرگِ ناگهانی پدرش، متوجه کشته شدنِ یکی از برادرانش "اُلگ" توسط برداره ناتنی اش "الکساندر اوستاگوف" می شود، طبق قانون برادره کوچکتر می بایست انتقام برادر کشته شده را بگیرد، لذا او را برای انتقام به دریاهای یخ زده در سوئد تبعید میکنند.