دانلود فیلم The Aviator's Wife 1981 - همسر هوانورد

دانلود فیلم The Aviator's Wife 1981 - همسر هوانورد
یک دانش آموز جوان وقتی متوجه می شود که دوست دخترش به او خیانت می کند، ویران می شود. برای اینکه بفهمد چرا این کار را کرده است، تصمیم می گیرد از او و معشوقش جاسوسی کند.