دانلود فیلم The Knight of Shadows: Between Yin and Yang 2019 - شوالیه سایه ها: میان یین و یانگ

دانلود فیلم The Knight of Shadows: Between Yin and Yang 2019 - شوالیه سایه ها: میان یین و یانگ
یک شکارچی افسانه ای شیاطین (جکی چان)، ردیابی جانورانی که وارد بُعد انسانی می شوند، با کمک یک محافظ قانونمند و گروهی متنوع از هیولاهای دوستانه.