دانلود فیلم The Swan 1956 - قو

دانلود فیلم The Swan 1956 - قو
هنگامی که یک ولیعهد به دیدارش می‌آید، مادر شاهزاده سعی می‌کند با ارائه یک "رقیب" در محل برگزاری مراسم، شاهزاده را به ازدواج با دخترش سوق دهد - معلم زیبای فرزندانش.