دانلود فیلم Jungle 2017 - جنگل

دانلود فیلم Jungle 2017 - جنگل
چند دوست با استفاده از راهنما ای راهی پیاده روی در جنگل "بولیوی" برای رسیدن به یک روستا می شوند . آنان بعد از کمی پیاده روی متوجه می گردند که این جنگل محل دشواری برای عبور است و...