دانلود فیلم Raging Bull 1980 - گاو خشمگین

دانلود فیلم Raging Bull 1980 - گاو خشمگین
داستان زندگی بوکسری که از نظر احساسی دارای مشکلاتی است. او به وسیله خشونت و حرارتش در داخل رینگ به یکی از موفق ترین ورزشکاران تبدیل می شود، اما این خشونت زندگی واقعی او را نابود می کند ...