دانلود انیمیشن Legend of Deification 2020 - جیانگ زیا

دانلود انیمیشن Legend of Deification 2020 - جیانگ زیا
جنگجویی آسمانی به دنیایی فانی تبعید می شود و مجبور است یک دیو را بکشد تا به قلمرو آسمانی برگردد و یک خدا شود و...