دانلود فیلم Triple Dog 2010 - نهایت جرات

دانلود فیلم Triple Dog 2010 - نهایت جرات
داستان در مورد گروهی دختر نوجوان است که با هدایت "چپین" در یک بازی خطرناک شرکت می کنند. در حالیکه اوضاع برای آنها خطرناک می شود، حقایق پشت خودکشی یکی از دانش آموزان سابق آشکار می شود و...