دانلود فیلم Antisocial 2013 - ضد اجتماع

دانلود فیلم Antisocial 2013 - ضد اجتماع
۵ دوست هم دانشگاهی به خانه ای دور برای تفریح و جشن سال نو میروند در حالی در آن سوی دیگر ناگهان یک بیماری واگیردار بسیار خطرناک در دنیای بیرون در حال انتشار است و دنیای اطراف