دانلود فیلم Edison 2005 - ادیسون

دانلود فیلم Edison 2005 - ادیسون
یک خبرنگار تازه کار، بعد از پیدا کردن گروهی از پلیس های فاسد، از یک گزارشگر و یک محقق برای مقابله قانونی با آن ها کمک میگیرد ...