دانلود فیلم Red Line 2013 - خط قرمز

دانلود فیلم Red Line 2013 - خط قرمز
یک قطار متروی لس آنجلس از کنترل خارج شده و تونل به دنبال آن ریزش می کند.بازماندگان حادثه باید تلاش کنند دلیل حادثه را متوجه شده و با خطری بزرگتر که با آن روبرو خواهند شد مقابله کنند...