دانلود فیلم Ernest Saves Christmas 1988 - ارنست کریسمس را نجات می‌دهد

دانلود فیلم Ernest Saves Christmas 1988 - ارنست کریسمس را نجات می‌دهد
"ارنست" به بابانوئل کمک می کند تا جانشینی برای خود پیدا کند. شکست آنها به معنی نبود کریسمس است...