دانلود فیلم Valentino 1951 - ولنتینو

دانلود فیلم Valentino 1951 - ولنتینو
"رادلف ولنتینو" یک مهاجر ایتالیایی در دنیای فیلمهای صامت هالیوود به موفقیت می رسد اما در نهایت بین انتخاب حرفه خود و زنی که دوست دارد گرفتار می شود...