دانلود فیلم Tills Frank skiljer oss åt 2019 - تا اینکه فرانک ما را از هم جدا کرد

دانلود فیلم Tills Frank skiljer oss åt 2019 - تا اینکه فرانک ما را از هم جدا کرد
تولد 40 سالگی ورا نزدیک است و او از مجردی خسته شده است. او به شدت عاشق همکارش فرانک است، اما مربی خسته‌اش از او می‌خواهد استانداردهایش را پایین بیاورد، مرد معقول‌تری را قفل کند و با او کنار بیاید...